Mezinárodní den žen

Den žen

Mezinárodní den žen je každoročně slaven 8. března a slouží jako příležitost k oslavě žen a jejich dosažení, stejně jako k zamyšlení nad rovností a právy žen ve společnosti. Tento mezinárodní den se stal globálním hnutím, které upozorňuje na nerovnosti, s nimiž se ženy potýkají, a bojuje za jejich zrovnoprávnění.

Historie

 1. Vznik Den žen:

  • Den žen má kořeny v dělnickém hnutí a začal jako projev solidarity mezi ženami.
  • Poprvé byl oficiálně připomenut v roce 1911 v Německu, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku.
  • Původně se slavil 19. března, aby připomněl stávku textilních dělnic, která proběhla v roce 1857 v New Yorku.
 2. Proklamace OSN:

  • V roce 1975 OSN vyhlásila 8. březen Mezinárodním dnem žen.
  • Tato deklarace měla za cíl podporovat práva žen, rovnost pohlaví a odstranění diskriminace.

Oslavy a aktivity

 1. Oslovování úspěchů:

  • Den žen je příležitostí k oslavě úspěchů žen ve všech oblastech života.
  • Oceňují se přínosy žen ve vědě, umění, politice, podnikání, sportu a dalších oborech.
 2. Vzdělávání a povědomí:

  • Pořádají se konference, workshopy a diskuze zaměřené na rovnost pohlaví a práva žen.
  • Cílem je zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se ženy setkávají, a podporovat rovnost příležitostí.
 3. Demonstrace a pochody:

  • Ženy a muži se shromažďují na pochodech a demonstracích, aby vyjádřili podporu rovnosti a právům žen.
  • Tyto akce mohou mít různé formy, jako jsou přednášky, koncerty, umělecká vystoupení nebo politické projevy.
 4. Podpora charitativních organizací:

  • Mnoho organizací využívá Den žen jako příležitost k podpoře a zvýšení povědomí o důležitých

 

Vyzkoušejte naše menstruační kalhotky.

menstruační kalhotky

Zobrazit další

Děložní čípek
Dlouhá menstruace